brushing with braces

مسواک زدن و نخ دندان کشیدن بعد از هر وعده غذایی بسیار مهم است تا دندان ها و لثه های خود را در طول درمان سالم نگه دارید.

دندان های خود را به مدت دو دقیقه بعد از هر وعده غذایی با یک مسواک نرم و سر کوچک و خمیر دندان حاوی فلوراید مسواک بزنید. به عنوان جایگزین، می توانید از مسواک برقی برای افزایش اثربخشی مسواک زدن خود استفاده کنید. سطوح خارجی و داخلی دندان های خود را با حرکات دایره ای کوچک و ملایم مسواک بزنید در حالی که سر مسواک را در زاویه 45 درجه نسبت به خط لثه قرار دهید. سطوح جویدنی دندان های خود و سطح داخلی دندان های جلویی خود را با حرکات کوتاه، آرام و عقب و جلو مسواک بزنید. به نواحی اطراف براکت ها یا سایر وسایل خود توجه کافی داشته باشید.

flossing with braces

نخ دندان کشیدن
نخ دندان کشیدن بعد از هر وعده غذایی به تمیز نگه داشتن دندان‌ها و براکت های ارتودنسی کمک می‌کند و همچنین به حفظ زمان درمان شما کمک می‌کند. برای کشیدن نخ دندان در حین ارتودنسی ثابت، از floss threader یا نخ مخصوص ارتودنسی استفاده کنید تا بتوانید نخ را پشت هر سیم بکشید. نخ دندان را به آرامی با حرکت جلو و عقب بین هر مجموعه دندان بلغزانید. کناره های هر دندان زیر خط لثه را نخ دندان بکشید تا پلاک و ذرات غذا از بین برود. این روند را تا زمانی که تمام دندان های خود را نخ دندان بکشید تکرار کنید.