شماره ثبت اختراع 97915.

مزایای این نرم افزار به شرح زیر است:

1- مقایسه طول ریشه رادیوگرافی قبل و بعد از ارتودنسی از یک دندان با استفاده از الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی در پس زمینه نرم افزار

2- کلینیسن، تصویر رادیوگرافی پری اپیکال قبل از درمان و بعد از درمان را در نرم افزار وارد می کند و نرم افزار به صورت هوشمند و خودکار، تمامی خطاهای مرتبط با تفاوت زاویه اشعه ایکس در دو تصویر رادیوکرافی و … را حذف می کند و از 5 روش مختلف و ابداعی، میزان تحلیل ریشه دندان را با دقت 0.01 میلی متر گزارش خواهد کرد.

کاربرد این نرم افزار، به عنوان یک ابزار در امور پژوهشی در ارتودنسی برای مقایسه میزان تغییرات طول ریشه در دو مرحله درمان است.

برای آن دسته از پژوهشگرانی که درباره تحلیل ریشه در ارتودنسی مطالعه می کنند، این نرم افزار به عنوان یک ابزار برای اجرای پژوهش کاربرد دارد. این نرم افزار دارای تایید فنی و گواهی ثبت اختراع در سازمان اسناد و املاک کشور با شماره ثبت 97915 است. همچنین در اجرای چندین طرح تحقیقاتی و مقاله از این نرم افزار، استفاده شده است.

برای تهیه نرم افزار، از طریق فرم زیر تماس حاصل فرمایید