مدت زمان فیلم: 00:54:42
آنچه می آموزید: آنالیز سفالومتری کاربردی در تشخیص در ارتودنسی

https://www.aparatparseh.com/film/show/36