ESC را برای بستن فشار دهید

دکتر شهاب کاوسی نژاد

فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. رزیدنت سال آخر ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی تهران.